Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  21.03. 2012 рік зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.      Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"; організаційно-правова форма:  акціонерне товариство; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33718227; місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30; міжміський код телефон та факс емітента: 0563739793; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua; веб-сайт емітента fbp.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відповідно до Протоколу чергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа «Перспектива» (далі - Товариство)  від 20.03.2012р. №12/03/20-01 прийнято наступні рішення: 1. У зв’язку із поданням заяви Стулової О. А. про припинення її повноважень Ревізора Товариства відкликати з 20.03.2012 року Стулову Олену Анатоліївну з посади Ревізора Товариства. Перебувала на даній посаді 11 місяців. 2. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів обрати строком на три роки Ревізора Товариства в особі Орєхової Оксани Олександрівни. Орєхова О.О. протягом своєї діяльності обіймала посади контролера-касира операційного відділу, лаборанта кабінету технічних засобів навчання, бухгалтера-оператора, бухгалтера. Всі вказані вище особи, акціями Товариства не володіють,  непогашеної  судимості  за  злочини,  вчинені  з корисливих мотивів,  чи злочини у сфері  господарської,  службової  діяльності не мають.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

            Директор                                                                                   С.Є. Шишков

                                                                                                                       20.03.2012

ProEmitent.INFO